FUKE-a hoş geldiňiz

Örtülen abraziw önümlerini öndürmekde ýöriteleşen hünärmen.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Ajaýyp hil |Çykdajyly |Durnuk üpjünçilik |Çalt eltip bermek

 • TRUST

  YNANMAK

  2000-den gowrak kooperatiw öndürijisi biragyzdan ykrar edildi.

 • EXPERIENCE

  Tejribe

  Durnukly we çydamly hilini üpjün etmek üçin 20 ýyllyk önümçilik tejribesi.

 • SCALE

  SKALE

  7 zawod, güýçli material meýilnamalaşdyrmak we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri.

 • GUARANTEE

  Kepillik

  Enjamlaryň doly toplumy ýyllyk önümçilik kuwwatyny we gowşuryş wagtyny kepillendirýär.

 • PROFESSIONAL

  Hünärment

  Önümçilik ülňülerini yzygiderli täzeläp, hünärmen gözleg toparlary.

 • SERVICE

  HYZMAT

  Doly satuw we satuwdan soňky ulgam, müşderiniň isleglerine öz wagtynda we takyk jogap.

FUKE

önümlerimiz

Gum guşak |Simli tigir |Kelle üwemek |Sandyk rulony

Metallurgiýa, tehnika, awtoulag, gämi gurluşygy, awiasiýa, ýeňil senagat, agaç, mebel, gurluşyk materiallary, aşgarlamak we dokma we ş.m. pudaklary üçin üweýiş, polat, timarlamak, zaýalamak.

biz kim

Örtülen abraziw önümlerini öndürmekde ýöriteleşen hünärmen.

Esasy önümler: emeri mata rulonlary, sandal kagyzlary, mata sandyk guşaklary, kagyz çäge guşaklary, öz-özüne ýelmeşýän stikerler, eli sandal kagyz rulonlary, el bilen çäge mata rulonlary, suw gum rulonlary, arka flanel DIS seriýasy, ýelimlenýän DIS seriýasy, neýlon guşaklar we neýlon önümler, sandal kagyzy, emeri mata sahypasy tigir, mata tigir, kenep tigir we mum we beýleki ýalpyldawuk materiallar.

Esasan metal ýüzüni gaýtadan işlemek, metal takyklyk bilen üwemek, agaç ýüzüni gaýtadan işlemek, daş ýüzüni gaýtadan işlemek we ş.m. poslamaýan polatdan, mebellerden, saz gurallaryndan, zynjyr tagtalaryndan, elektron enjamlaryndan, deri, enjamlardan önüm öndürmek, üýşürmek we ýuwmak üçin ulanylýar. awtoulaglar, gämiler, daşlar, tabaklar, aýna, golf, takyk guýma we howa giňişligi.

 • about1